Omvandla volymenheter

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Volymenheter används för att beskriva storleken på något i tre dimensioner.

Alla längdenheter har en motsvarande volymenhet. En volymenhet motsvarar då volymen av en kub där alla sidor är en längdenhet långa. Detta sätt att härleda volymenheter används främst för SI-enheten meter (med ev. prefix). I engelsktalande länder används det även för de engelska enheterna inch, foot, yard och mile.

En kubikmeter (m²) motsvarar volymen av en kub där sidorna är en meter. När man omvandlar mellan två volymenheter som baseras på SI-enheterna för längd flyttas kommatecknet tre gånger så många positioner jämfört med omvandlingen mellan motsvarande längdenheter.

För att omvandla till exempel centimeter till meter flyttas kommatecknet två positioner till höger (d.v.s. man multiplicerar med 0,01 eftersom centi betyder hundradel). För att omvandla kvadratcentimeter (cm²) till kvadratmeter (m²) flyttas kommatecknet fyra positioner. För att omvandla kubikcentimeter (cm³) till kubikmeter (m³) flyttas kommatecknet hela sex positioner åt höger.

1 cm¹ = 0,01 m
1 cm² = 0,0001 m²
1 cm³ = 0,000001 m³

En kubikmeter är alltså en miljon gånger större än en kubikcentimeter. Detta är en väldigt stor skillnad i volym, och en av anledningarna till att man i många sammanhang använder andra typer av volymenheter.

Liter är en volymenhet som ofta används för att mäta vätskor och andra saker som går att hälla. En liter är exakt lika mycket som en kubikdecimeter. Liter används ofta tillsammans med SI-prefixen deci, centi och milli.

I svenska recept för matlagning förekommer förutom litermåtten även enheterna matsked, tesked och kryddmått. Ett kryddmått är lika mycket som en milliliter. En tesked rymmer fem kryddmått. En matsked rymmer fem teskedar eller femton kryddmått.

1 msk = 3 tsk = 15 ml
1 tsk = 5 krm = 5 ml
1 krm = 1 ml

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym