Räkna vokaler och konsonanter

Klistra in texten som du vill räkna vokaler och konsonanter i.

Verktygets främsta uppgift är att räkna konsonanter och vokaler i en text, men det kan även användas för att göra det lättare att urskilja vilka bokstäver som är vokaler och vilka som är konsonanter genom att färga dem röda och blåa.

Konsonanterna i det svenska alfabetet är b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x och z. De svenska vokalerna är a, e, i, o, u, y, å, ä och ö. Verktyget räknar även é som en vokal eftersom den är så vanligt förekommande i framför allt franska låneord. Övriga tecken räknas inte alls.

Ett trick man kan använda sig av om man är osäker på konsonanter och vokaler är att tänka på hur bokstavens namn uttalas. Om bokstavsnamnet uttalas på samma sätt som när det används i ett ord så är det en vokal, annars är det en konsonant. Extra tydligt blir det om man försöker stava bokstäverna: a, be, ce, de, e, ef, o.s.v. Lägg märke till att konsonanterna kräver två eller fler bokstäver medan vokalerna kan skrivas som de är.