Omvandla viktenheter

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Vikt är den vardagliga benämningen på vad som inom fysiken kallas för massa. Grundenheten för massa i det internationella måttenhetssystemet (SI) är kilogram (kg), och det är den enda grundenheten som bär ett SI-prefix. Ett kilogram definierades ursprungligen som massan av den internationella kilogramprototypen (ett cylinderformat föremål bestående av 90 % platina och 10 % iridium) men numera används en mer exakt definition som utgår från Plancks konstant.

Förutom kilogram är gram (g) och hektogram (hg) också vanliga viktenheter som ofta används i många sammanhang. I talspråk är det vanligt att hektogram och kilogram kallas för hekto och kilo. Gram faller alltså bort så att bara prefixet blir kvar.

En något mindre vanlig viktenhet är ton (t) som motsvarar 1000 kg. Den används främst för att ange vikten på tyngre föremål som till exempel bilar, och speciellt i situationer då man inte är så noga med den exakta vikten.

Elektronvolt (eV) är egentligen en energienhet men eftersom energi och massa är nära besläktade, och det är enkelt att omvandla mellan dem med hjälp av den kända formeln E = mc², används elektronvolt även som enhet för massa. En elektronvolt motsvarar en mycket liten massa på ungefär 1,783×10^-36 kg.

En annan mycket liten massaenhet är atommassenheten (u), eller dalton (Da) som den också kallas. Atommassenheten används främst på atom- och molekylnivå och motsvarar ungefär 1,661×10^-27 kg. En elektron väger drygt 0,0005 atommassenheter.

I många engelsktalande länder använder man bland annat ounce (oz), pound (lb), och stone (st) som enheter för vikt. Dessa enheter förekommer i flera olika varianter men enligt en internationell överenskommelse (avoirdupois) är det vanligaste att en ounce är ungefär 28.3 gram, en pound är 16 ounce (≈ 4,54 hg), och en stone är 14 pound (≈ 6,35 kg).

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym