Omvandla versaler och gemener

I dagligt tal kallas versaler ofta för "stora bokstäver" och gemener för "små bokstäver".

Med detta verktyg kan du:

  1. Omvandla alla bokstäver till versaler (stora bokstäver).
  2. Omvandla alla bokstäver till gemener (små bokstäver).
  3. Omvandla första bokstaven i varje mening till versal.
  4. Omvandla första bokstaven i varje ord till versal.
  5. Omvandla versaler till gemener och gemener till versaler.

Notera att #3 och #4 endast ändrar på första bokstaven i ordet eller meningen. Övriga bokstäver förblir oförändrade. Detta är framförallt för att undvika att bland annat egennamn får liten förstabokstav.

#3 använder punkter (.), utropstecken (!) och frågetecken (?) för att avgöra när en mening slutar och börjar men i de flesta fall kan även parenteser och förkortningar som innehåller punkter hanteras på ett korrekt sätt.