Typvärde, det mest förekommande talet

Separera talen med mellanslag eller radbrytning.
OBS! Det tal som förekommer flest gånger kallas för typvärde.

Det tal som förekommer flest gånger kallas för typvärde, eller modalvärde (mindre vanligt).

Exempel:
Bestäm typvärdet av 2, 7, 13, 2 och 5.

Talet 2 förekommer två gånger medan resten av talen endast förekommer en gång. Svaret blir alltså att typvärdet är 2.

Det är möjligt att ha flera typvärden om vissa tal förekommer lika många gånger.

Exempel:
Bestäm typvärdet av 1, 1, 5, 3, 7 och 5.

I det här fallet finns det två typvärden eftersom både 1 och 5 förekommer två gånger medan resten av talen bara förekommer en gång. Svaret blir alltså att både 1 och 5 är typvärden.

Verktyget räknar hur många gånger de inmatade talen förekommer och presenterar sedan, i form av en mening, de mest förekommande talen (typvärdet) samt antalet gånger de förekommer. Observera att talen kan vara decimaltal och att det därför är viktigt att inte enbart använda kommatecken för att separera talen. Det går dock bra att använda kommatecken så länge de följs av ett mellanrum.

Annan statistik