Beräkna sidor och vinklar i en triangel

Ange det du vet om triangeln för att beräkna övriga värden.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

En triangel är en geometrisk figur som består av tre sidor och tre hörn. Sidornas längd kan väljas fritt förutsatt att en sida aldrig är längre än summan av de två andra sidorna. Summan av alla vinklar i en triangel är alltid lika med 180°.

Arean av en triangel beräknas lättast om man vet basen och höjden.

Arean =
basen×höjden
2

Basen är en av de tre sidorna i triangeln. Höjden fås genom att dra en linje, vinkelrät mot basen, till motstående hörn. Notera att detta verktyg använder sidan b som bas.

Trianglar delas ofta in i olika kategorier beroende på hur de ser ut.

Spetsvinklig Alla vinklar är mindre än 90°.
Rätvinklig En vinkel är exakt 90°.
Trubbvinklig En vinkel är större än 90°.
Likbent Två sidor är lika långa.
Liksidig Alla sidor är lika långa.

Ibland kan vetskapen om att triangeln är en viss typ vara till stor hjälp för att beräkna okända värden. När du använder det här verktyget är det därför viktigt att du anger om du vet att triangeln är likbent (genom att använda kryssrutan) eller rätvinklig (genom att ange en vinkel som 90°).

Det svenska ordet triangel är mycket likt det engelska ordet triangle, och betyder tre vinklar. En triangel kan även kallas för trehörning eller trekant. I norskan och danskan är trekant den vanligaste benämningen.

Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel