Text- och språkverktyg

Här finner du verktyg för att manipulera och analysera text, samt verktyg som har med språk att göra.

Beräkna hur ofta enskilda bokstäver eller grupper av bokstäver förekommer i en text.
Få förslag på vilket språk en text är skriven på.
Placera varje ords bokstäver i slumpmässig ordning.
Fyll i listan och få den omkastad i slumpmässig ordning.
Översätt en text till och från rövarspråket, eller skapa din egen variant av rövarspråket.
Sortera en lista i alfabetisk ordning baserat på all text eller efter ord på specifika positioner.
Inled meningar eller ord med stor bokstav, eller omvandla samtliga bokstäver till stora eller små bokstäver.
Räkna vokaler och konsonanter, eller måla dem i olika färger.
Gör slumpmässiga val från en lista.