Summera tal

Ange talen som du vill beräkna summan av, separerade med mellanslag eller radbrytning.

Summeringsverktyget gör det enkelt att beräkna summan av en lista med tal.

Addition är det mest grundläggande räknesättet inom matematiken. Addition med mycket små heltal (t.ex. 1 + 1) är något som faller sig naturligt för de flesta människor redan i spädbarnsåldern, och är även något som vissa djur behärskar. Resultatet av en addition kallas för summa.

Du kan läsa mer om addition och summa på Wikipedia.

Annan statistik