Sudoku: validering och lösning

Mata in de siffror du vet i rutorna och välj sedan vad du vill göra genom att trycka på en av de tre knapparna. Piltangenterna kan användas för att enkelt hoppa mellan sudoku-rutorna. Använd 0, backspace eller delete för att ta bort innehållet i en ruta.
  

Kontrollera att sudokut är giltigt

Sudokut kontrolleras alltid enligt samma procedur oavsett vilken knapp som används, men om du bara vill kontrollera sudokuts giltighet ska du använda validera-knappen.

Först kontrolleras att ingen siffra förekommer mer än en gång i varje rad, kolumn och 3x3-ruta. Om det visar sig att några siffror är felplacerade visas de med röd färg och den rad, kolumn eller 3x3-ruta som felet hittades i markeras med röd bakgrund.

Nästa steg är att söka efter en lösning. Detta tar normalt mindre än en sekund men för vissa svårlösta sudokun kan det behövas lite längre tid. Om det inte finns någon lösning visas ett felmeddelande som talar om att sudokut saknar lösning. Det innebär med största sannolikhet att du har gjort något fel, men det kan ändå vara en god idé att kontrollera sudokut utan dina egna siffror för att försäkra dig om att sudokut som du försöker lösa är korrekt konstruerat.

Visa komplett lösning

Använd knappen märkt lösning för att visa en komplett lösning till sudokut. Verktyget visar alltid bara en lösning även om det finns fler än ett möjligt sätt att lösa sudokut. Ett välkonstruerat sudoku har bara en lösning.

Avslöja rutor markerade med x

Om du bara vill veta siffrorna för ett fåtal rutor utan att behöva se hela lösningen kan du använda avslöja x-knappen. Mata först in ett x i de rutor som du vill avslöja och tryck sedan på knappen.