Sortera i bokstavsordning

Separera listan med hjälp av komma, semikolon eller radbrytning.
nummer
från
Visa:

Detta verktyg gör det enkelt att sortera en lista i bokstavsordning. Texterna som ska sorteras matas in i textrutan och separeras i första hand genom att skriva varje text på en egen rad. Om det bara finns en rad kommer semikolon (;) att användas för att skilja texterna åt. Som sista alternativ kan kommatecken (,) användas.

Som standard sorteras texterna genom att jämföra varje bokstav från vänster till höger. De första bokstäverna som skiljer sig mellan två texter avgör vilken text som kommer först. Till exempel sorteras "stel" före "stork" eftersom e kommer före o i det svenska alfabetet.

Det är även möjligt att sortera texterna efter ord på specifika positioner. Kryssa först i den översta rutan och fyll sedan i vilka ord du vill sortera efter. Det första ordet har nummer 1, det andra nummer 2, o.s.v. Du väljer själv om orden ska räknas från höger eller vänster. Detta kan t.ex. användas för att sortera en lista med personer baserat på deras efternamn, även om förnamn och ev. annan information kommer först i texten.

Det är möjligt att basera sorteringen på flera ord genom att fylla i en lista med nummer, separerade med mellanrum eller komma. De extra orden används för att skilja på två texter när det första ordet i listan är lika i båda texterna. Om alla listade ord är lika sker sorteringen som vanligt, d.v.s. genom att jämföra varje bokstav från vänster till höger i hela texten.

Om man vill sortera efter flera ord som kommer efter varandra kan man ange det lägsta och högsta ordnumret med bindestreck mellan. Till exempel betyder 2-4 att listan ska sorteras efter orden på position 2, 3 och 4. Ordningen påverkas inte av ord som inte finns med i någon av texterna så det spelar ingen roll om du anger 2-4 eller 2-100 om ingen av texterna består av fler än fyra ord.

Bokstavsordning kallas ibland även för alfabetisk ordning eftersom bokstävernas ordning beror på vilket alfabet som används. Det här verktyget sorterar texterna enligt det svenska alfabetet.

Svenska alfabetet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Det enda som skiljer det svenska alfabetet från det engelska är de tre sista bokstäverna Å, Ä och Ö. I engelskan betraktas dessa bokstäver snarare som varianter av A och O vilket gör att svenska ord inte alltid får rätt ordning om de sorteras med ett engelskspråkigt verktyg.

Stora och små tecken betraktas av verktyget som samma tecken. Även många andra tecken som t.ex. e och é betraktas som lika. Norskans och danskans Ø och Æ sorteras som Ö respektive Ä. Skillnad mellan dessa tecken görs endast om det krävs för att skilja texterna åt.

Siffror jämförs inte var för sig som andra tecken. Verktyget försöker istället tolka siffrorna som nummer och sortera texten i numerisk ordning. Detta gör att t.ex. "5" sorteras före "20" trots att 2 normalt sorteras före 5.

Liknande verktyg

Sortera en lista i slumpmässig ordning.