Välj slumpvis från en lista

Separera listan med hjälp av komma, semikolon eller radbrytning.

Verktyget hjälper dig att välja helt slumpmässigt från en lista.

Det är svårt för människor att göra slumpmässiga val utan att använda hjälpmedel. De val vi normalt gör påverkas av en rad olika saker. Även om det inte finns någon relevant skillnad på sakerna vi väljer mellan är det svårt att inte påverkas av subjektiva egenskaper så som utseende, ordningen som sakerna presenteras för oss, eller annat som vi associerar sakerna med.

Om man inte har tillgång till ett dataverktyg som det här finns det många andra knep och hjälpmedel man kan använda sig av för att göra val mer slumpmässiga, en del bättre än andra.

Lottdragning
Skriv ner alla saker på lappar. Vik ihop lapparna och lägg dem i en djup skål eller liknande. Blanda om lapparna ordentligt och plocka sedan upp och läs vad som står på en av lapparna. För att valet ska vara så slumpmässigt som möjligt bör lapparna vara lika stora och ha samma form. Det är även bra om den som plockar upp lappen inte kan se lapparna. Lottdragning kan utan problem användas för att välja slumpvis bland ett stort antal saker, men det kan vara tidskrävande eftersom allt måste skrivas ner på lappar.
Ramsor
Barn använder ofta ramsor som t.ex. Ole, dole, doff för att göra slumpmässiga val. Den som säger ramsan pekar samtidigt på en av sakerna. För varje ord i ramsan flyttas fingret till nästa sak enligt en förutbestämd ordning. Valet faller på den sak som personen pekar på när ramsan är slut. Fördelen med ramsor är att de knappt kräver någon förberedelse alls. Nackdelen är om man vet vilken ramsa som används och vilken sak man börjar peka på så är det möjligt att räkna ut vilken sak fingret kommer peka på när ramsan är slut. Normalt väljer den som säger ramsan själv var den vill börja peka vilket gör det möjligt för en erfaren person att helt kontrollera vilken sak som väljs.
Slantsingling
Bestäm på förhand vad varje sida av myntet betyder. Kasta sedan upp myntet och se vilken sida som hamnar uppåt. Slantsingling är en relativt enkel och tillförlitlig metod som bara kräver att man har ett mynt, men kan bara användas för att välja mellan två saker.
Stickdragning
En person håller fram ett antal "stickor" av olika längd på ett sådant sätt att alla ser lika långa ut. Varje person får sedan dra en sticka och den som får den kortaste stickan blir utvald. Stickdragning används främst för att utse en person men det är även möjligt att använda metoden för att välja bland andra saker. Det görs då på samma sätt men eftersom sakerna inte kan dra stickorna själv får någon person hjälpa dem med det.
Tärningskast
Det finns flera olika sätt att göra slumpmässiga val med hjälp av tärningar. Man kan bland annat göra som med slantsingling och på förhand komma överens om vad varje nummer betyder. Om valet står mellan färre än sex olika saker kan tärningen behöva slås om tills ett giltigt nummer kommer upp. En annan metod som ofta används i spel för att utse vilken person som ska börja är att låta varje spelare slå var sitt slag. Den person som får högst nummer får fördelen att börja. Om flera spelare får samma nummer får de slå om tills det att någon är ensam med att ha högsta numret.

Liknande verktyg

Lottdragning kan användas för att göra slumpmässiga val utan upprepning.
Fyll i listan och få den omkastad i slumpmässig ordning.