Beräkna största gemensamma delare

Mata in två eller flera heltal, separerade med mellanslag, för att beräkna den största gemensamma delaren.

Den största gemensamma delaren (SGD) för ett antal heltal är det största heltalet som talen kan delas med utan att ge någon rest. T.ex. är SGD(6, 9) = 3 eftersom 3 är det största talet som är delbart med både 6 och 9.

Den största gemensamma delaren kan bland annat användas till att förenkla bråk. För att förkorta ett bråk så långt som möjligt kan man dividera täljare och nämnare med den största gemensamma delaren för alla termer i täljaren och nämnaren.

a
b
 = 
a / SGD(a, b)
b / SGD(a, b)

Bråket 6 ⁄ 9 kan således förkortas genom att dividera täljare och nämnare med SGD(6, 9) = 3.

6
9
 = 
6 / 3
9 / 3
 = 
2
3

Det fungerar även för bråk som innehåller mer avancerade uttryck. Bråket (2x + 8y) ⁄ 4 kan förkortas genom att dividera med SGD(2, 8, 4) = 2.

2x + 8y
4
 = 
(2x + 8y) / 2
4 / 2
 = 
x + 4y
2

Ett annat användningsområde är när man vill bryta ut en faktor ur ett uttryck. För uttrycket 8x2 + 12x är det möjligt att bryta ut 4 eftersom SGD(8, 12) = 4.

8x2 + 12x  =  4 · 
8x2 + 12x
4
 =  4 · (2x2 + 3x)

Liknande verktyg

Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk.