Översätt till och från rövarspråket

Undantag:
Översätt:

Rövarspråket är ett språk där man dubblerar alla konsonanter och placerar ett o i mitten. Språket blev allmänt känt tack vare Astrid Lindgrens böcker om Kalle Blomkvist som gavs ut i början av 1950-talet.

Det är möjligt att ändra i listan över konsonanter för att bestämma vilka bokstäver som ska förändras. Om man till exempel tycker att hoh är besvärligt att säga så kan man ta bort h från listan. Denna förändring medför att ordet hare kommer att stavas som harore istället för hoharore.

Det är även möjligt att använda sig av mer avancerade undantag. Ett inte helt ovanligt undantag är att hantera x som ks vilket ger koksos istället för xox. Ett annat undantag som ibland används är att låta h bli hot istället för hoh. För att lägga till dessa undantag tryck på knappen med plustecknet (+) och fyll i fälten enligt följande:

x → koksos
h → hot

Om man vill förändra rövarspråket i grunden kan man använda en annan mittenbokstaven än o, men för att språket fortfarande ska vara möjligt att tala bör man välja en vokal.

Samma inställningar bör användas för att översätta både till och från rövarspråket för att resultatet ska bli korrekt. Alla inställningar sparas i adressfältet när en översättning genomförs så ett enkelt sätt att spara alla inställningar för senare bruk är att spara sidan som ett bokmärke (Ctrl+D).