Rektangel

Ange det du vet om rektangeln för att beräkna de övriga variablerna.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

En rektangel är en fyrhörning där alla vinklar är 90°. Om rektangelns alla sidor är lika långa brukar den istället kallas för en kvadrat.

Det engelska ordet rectangle har samma ursprung som det svenska. Ordet kommer från latinets rectangulus, en sammansättning av rectus (rät) och angulus (vinkel), och syftar på rektangelns fyra vinklar som alla är räta (90°).

Rektanglar avbildas vanligtvis så att de längre sidorna är horisontella och de kortare sidorna är vertikala. Avståndet mellan de två vertikala sidorna brukar kallas för bas (ibland längd) medan avståndet mellan de två horisontella sidorna brukar kallas för höjd (ibland bredd).

Vid beräkning av en rektangels diagonal, omkrets och area spelar det ingen roll vilken sida som är bas och vilken som är höjd. Därför använder verktyget på den här sidan den mer neutrala benämningen a och b. Om varken a eller b anges finns det egentligen flera lösningar. Till exempel har en rektangel med omkretsen 10 och arean 6 sidorna 2 och 3. Det är dock oklart om det är a som är 2 och b som är 3 eller tvärt om. Det finns alltså två lösningar men verktyget kommer bara att ange en av dem.

Arean i en rektangel kan enkelt beräknas genom att multiplicera sidorna a och b. Omkretsen fås genom att addera sidorna a och b och multiplicera med 2 (eftersom a och b förekommer två gånger var). Diagonalen beräknas lättast med hjälp av pythagoras sats.

Diagonal = √ a² + b² 
Omkrets = 2a + 2b
Area = a×b
Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel