Parallelltrapets

Ange det du vet om parallelltrapetset för att räkna ut de övriga variablerna.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Med hjälp av verktyget på den här sidan kan du enkelt beräkna sidor, vinklar, höjd, omkrets och area av ett parallelltrapets.

Ett parallelltrapets är en geometrisk figur som består av fyra sidor varav två är parallella. Ett likbent parallelltrapets är ett parallelltrapets där de två icke-parallella sidorna är lika långa.

Uträkningar med parallelltrapetser kan ibland göras enklare genom att dela upp figuren i en rektangel och två trianglar. Arean beräknas lättast som medelvärdet av de två parallella sidorna multiplicerat med höjden.

Area =
a + b
2
· h

Ordet parallelltrapets är en sammansättning av två ord. Den första delen (parallell-) syftar på de två sidorna som är parallella. Den andra delen (-trapets) är ett annat ord för fyrhörning. Det engelska ordet för parallelltrapets är trapezoid eller trapezium.

Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel