Parallellogram

Ange det du vet om parallellogrammet och låt verktyget beräkna övriga värden.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Ett parallellogram består av fyra sidor där de motstående sidorna är parallella. Parallellogram är ett specialfall av parallelltrapets. Ett parallellogram där alla vinklar är räta (90°) kallas för rektangel.

Verktyget fungerar som så att man matar in de värden som man känner till om ett parallellogram och låter sedan verktyget beräkna de övriga värdena. Om det inte finns tillräckligt med information för att beräkna ett värde visas ett frågetecken istället. Till exempel om man matar in värdet för sidan a och höjden är det möjligt att beräkna arean men inget annat. Om de inmatade värdena är motsägelsefulla eller inte kan producera ett giltigt parallellogram visas ett felmeddelande.

Anledningen till att sidor och vinklar har namngetts som de har, och inte i bokstavsordning, är för att de ska vara konsekventa med verktyget för parallelltrapets.

Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel