Naturvetenskapliga verktyg

Här hittar du verktyg som har med fysik, kemi och andra naturvetenskapliga ämnen att göra.

Omvandla mellan de vanligaste areaenheterna.
Beräkna hur långt bort blixten är.
Omvandla wattimmar, kalorier, joule och andra energienheter.
Omvandla mellan centimeter och de engelska längdenheterna foot och inch.
Omvandla mellan enheterna för fart och hastighet.
Omvandla mellan olika längdenheter som t.ex. meter, kilometer, ljusår och distansminut.
Ta reda på vad ett värde motsvarar med olika SI-prefix.
Omvandla mellan de tre vanligaste temperaturskalorna Celsius, Fahrenheit och Kelvin.
Omvandla mellan sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor, månader och år.
Omvandla enheter för vikt och massa.
Omvandla mellan olika volymenheter som bland annat kubikmeter, liter och matsked.