Beräkna minsta gemensamma nämnare

Mata in två eller flera nämnare, separerade med mellanslag, för att beräkna minsta gemensamma nämnare.

Den minsta gemensamma nämnaren (MGN) för ett antal bråktal är det minsta talet som är en multipel av samtliga nämnare. Den minsta gemensamma nämnaren är den minsta nämnaren som det, genom att förlänga bråken, är möjligt att skriva samtliga bråk med.

Ett vanligt användningsområde för minsta gemensamma nämnare är när man ska beräkna eller förenkla additioner och subtraktioner av bråk. När flera bråktermer har samma nämnare kan de skrivas på gemensamt bråkstreck så att det blir lättare att beräkna eller förenkla det som finns i täljaren.

Här följer ett exempel som visar hur den minsta gemensamma nämnaren kan användas för att beräkna en addition av två bråk.

5
2
 + 
1
3

Den minsta gemensamma nämnaren av de två nämnarna är MGN(2, 3) = 6. Det innebär att båda bråken kan förlängas så att de får nämnaren 6. Det första bråket förlängs med 3 och det andra med 2.

5 · 3
2 · 3
 + 
1 · 2
3 · 2
 = 
15
6
 + 
2
6

Nu när bråken har samma nämnare kan de skrivas på gemensamt bråkstreck och sedan är det bara att beräkna summan i täljaren för att få det slutgiltiga bråket.

15 + 2
6
 = 
17
6

Liknande verktyg

Beräkna den största gemensamma delaren för två eller flera heltal.