Skapa lista över mellantider

km
km

Verktyget kan snabbt och enkelt skapa en lista över mellantider på valfri distans. Ange den sluttid, medelhastighet eller tempo som du önskar att hålla. Ange även hur långt avståndet ska vara mellan varje mellantid, i kilometer. Om du skulle vilja ha olika avstånd mellan tiderna kan du mata in flera avstånd separerade med mellanslag. Resterande text nämner mest löpning men verktyget kan naturligtvis användas för att räkna ut mellantider oavsett sport.

Inför viktiga lopp kan det vara fördelaktigt att planera hur man har tänkt lägga upp loppet. Mellantider kan då vara ett bra hjälpmedel att ha under själva loppet för att hålla koll på att planen följs.

Före mellantiderna kan beräknas måste man först sätta upp ett mål. Det kan antingen vara i form av en sluttid, eller ett tempo eller hastighet att hålla under hela loppet. För att planeringen ska vara meningsfull bör målet vara realistiskt och baserat på tidigare tävlingsresultat och hur det har känts på träningen den senaste tiden. Om man vill kan man sätta upp flera mål. Ett minimimål, ett realistiskt mål och ett drömmål. Det är dock tveksamt om man bör räkna ut mellantiderna för att nå sitt drömmål. Risken är att man går på för hårt i början och det straffar sig på slutet.

Man måste även bestämma var på banan som mellantiderna ska tas. Man kan t.ex. ta mellantider för varje kilometer. De flesta loppen har kilometermarkeringar utefter banan (inte alltid för varje kilometer). Man bör dock inte lita blint på kilometermarkeringarna eftersom de oftast inte är så noggrant uppmätta och därför kan skilja sig flera tiotals meter från verkligheten, även i "kontrollmätta lopp". Om loppet går flera varv på samma bana kan mellantiderna tas vid varvning. Det går även att mäta upp sträckan till valfria punkter på en karta. Antalet mellantider bör inte heller vara för många eftersom det kan vara svårt att hålla reda på under tiden man springer.

De planerade mellantiderna bör memoreras före loppet startar så man slipper allt för mycket huvudräkning under loppets gång. Om man tycker att det är svårt att memorera tiderna kan man istället skriva upp dem på armen eller något annat lättillgängligt ställe. Det är också viktigt att inte glömma ta med sig en klocka som man startar samtidigt som startskottet. Om man märker att en mellantid är sämre än planerat bör man inte försöka ta igen allt till nästa mellantid. Det är bättre att tänka långsiktigt och ta igen den förlorade tiden jämnt utspritt under resten av loppet. Det förutsätter förstås att man har tillräckligt med krafter kvar. Om skillnaden i tid beror på att man inte orkar det planerade tempot kan det vara bättre att omvärdera planen. Kanske är det bättre att ligga kvar på samma tempo, eller till och med sänka tempot något.

Lägg märke till att mellantiderna som beräknas av verktyget förutsätter att man springer med en konstant hastighet vilket sällan är fallet. Vad som är en optimal hastighet att springa i för tillfället påverkas av lutning, underlag, temperatur, vind, m.m. Om förutsättningarna inte ändras under loppets gång är en nära konstant hastighet att föredra, med undantag för den allra sista biten som kan gå något fortare eftersom det inte gör lika mycket om man drar på sig mjölksyra.