Beräkna variationsbredd och största/minsta värde

Ange talen, separerade med mellanslag eller radbrytning.

Verktyget hjälper dig att snabbt plocka ut det största och minsta värdet, samt beräkna variationsbredden.

Variationsbredd är ett mått på avståndet mellan det största och minsta värdet och beräknas genom att subtrahera det största värdet med det minsta värdet.

Variationsbredd = största värdet − minsta värdet

Att beräkna variationsbredden för hand är inte svårt men först måste man veta det största och minsta värdet. Om man har tillgång till en lista med värden som man inte vet någonting om finns det inget snabbare sätt än att gå igenom varje värde, en efter en, för att se vilket som är störst respektive minst. Om värdena är sorterade efter storleksordning behöver man bara titta på första och sista värdet i listan för att hitta det största och minsta värdet.

Det lönar sig sällan att sortera en osorterad lista om man bara är intresserad av det största och minsta värdet eftersom det är mer komplicerat att sortera än att bara gå igenom varje värde i tur och ordning. Är man däremot intresserad av att bestämma andra statistiska egenskaper, som till exempel median och kvartiler, kan en sortering ändå vara motiverad.

Annan statistik