Matematiska uttryck

Här kan du testa hur matematiska uttryck fungerar.

Många av verktygen på Dataverktyg Online låter dig mata in tal i ett textfält. I de flesta fall är det även tillåtet att använda sig av enkla matematiska uttryck. Resterande delen av den här sidan beskriver i detalj vilka uttryck som kan användas.

De fundamentala räknesätten

Det är möjligt att använda sig av de fyra räknesätten addition ( + ), subtraktion ( - ), multiplikation ( * ) och division ( / ). Parenteser kan också användas. Observera att multiplikationstecknet aldrig får utelämnas.

Exponentiering (upphöjt till och roten ur)

För att beräkna en potens ab används skrivsättet a^b. Det finns inget särskilt tecken för roten ur men det går ändå att beräkna genom att skriva det på potensform. Den n:te roten av ett tal a kan skrivas som a^(1/n).

Exempel:
10^3
16^(1/2)

Matematiska konstanter

De matematiska uttrycken kan innehålla konstanterna pi (≈ 3,1415926536) och e (≈ 2,7182818285). Det spelar ingen roll om konstanterna skrivs med gemener eller versaler.

Exempel:
2 * Pi
1 / e

Talformat

Både punkt ( . ) och komma ( , ) kan användas som decimaltecken. Om siffrorna på en sida av decimaltecknet endast består av nollor kan dessa nollor utelämnas. Siffrorna i talet kan separeras med valfritt antal mellanslag.

Om talet följs av ett e samt ett heltal innebär det att talet är skrivet på grundpotensform. Uttrycket 3,5×10^8 kan alltså skrivas som 3,5e8. Observera att av tekniska orsaker finns det begränsningar i hur stora och små tal som kan hanteras. Om du matar in ett tal som är för stort (t.ex. 1e1000) så kommer det att visas som ett oändlighetstecken ( ∞ ).

Vinklar

Vinklar kan anges som grader eller radianer. Vinkelenheten skrivs sist i textfältet och det är inte nödvändigt att skriva ut hela namnet, 2r är till exempel allt som behövs för att ange 2 radianer. Om vinkelenheten utelämnas antas vinkeln vara i grader.

Specialtecken (Unicode)

Unicode-standarden innehåller en rad olika matematiska symboler som också kan användas (se tabellen nedan). Det är inte nödvändigt att använda dessa tecken eftersom allt går att åstadkomma med de tecknen som har beskrivits tidigare. Många av dem kan dessutom vara svåra att skriva med ett tangentbord. Specialtecknen kan ändå vara användbara om man till exempel kopierar matematiska uttryck från något ställe som använder dem.

Addition
Subtraktion -
Multiplikation X x · ×
Division \ ÷
Parenteser [ ] { }
Pi Π π 𝝥 𝝿 𝞟 𝞹
Bråk ¼ ½ ¾
Roten ur
Exponenter ¹ ² ³
0 𝟎 𝟘 𝟢 𝟬 𝟶
1 𝟏 𝟙 𝟣 𝟭 𝟷
2 𝟐 𝟚 𝟤 𝟮 𝟸
3 𝟑 𝟛 𝟥 𝟯 𝟹
4 𝟒 𝟜 𝟦 𝟰 𝟺
5 𝟓 𝟝 𝟧 𝟱 𝟻
6 𝟔 𝟞 𝟨 𝟲 𝟼
7 𝟕 𝟟 𝟩 𝟳 𝟽
8 𝟖 𝟠 𝟪 𝟴 𝟾
9 𝟗 𝟡 𝟫 𝟵 𝟿
Grader ° ˚
Radianer