Matematiska verktyg

Här hittar du en lång rad användbara verktyg för att underlätta olika matematiska beräkningar.

Ta fram en formel och visa de inledande talen i en talföljd.
Beräkna radie, diameter, omkrets och area av en cirkel.
Förkorta bråktal så att nämnaren blir så liten som möjligt.
Generera slumptal med upp till 100 siffror och ett valfritt antal decimaler.
Skapa ett histogram över dina mätvärden.
Beräkna sida, diagonal, omkrets och area av en kvadrat.
Rita upp och jämför lådagram.
Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk.
Beräkna medelvärde och median för en lista med tal.
Skriv decimaltal som bråk, exakt eller som en approximation med begränsad storlek på nämnaren.
Beräkna ett parallellograms alla egenskaper.
Beräkna sidor, vinklar, omkrets, höjd och area av ett parallelltrapets.
Bestäm primtalsfaktorerna för valfritt heltal.
Beräkna sidor, diagonal, omkrets och area av en rektangel.
Utför beräkningar med två bråktal och se hur hela uträkningen går till i detalj.
Räkna ut väntevärde, varians och standardavvikelse.
Beräkna den största gemensamma delaren för två eller flera heltal.
Beräkna summan av en lista med tal.
Beräkna sidor och vinklar i en triangel.
Hitta det tal som förekommer flest gånger.
Räkna ut kvartilerna och kvartilavståndet.
Ta fram det största och minsta värdet och beräkna variationsbredden.