Generera lösenord

Verktyget tar snabbt och enkelt fram en lista med slumpade lösenord att välja bland. När du har memorerat lösenordet, eller skrivit upp det på ett säkert ställe, bör lösenordsrutan stängas omgående för att undvika att obehöriga personer som använder datorn senare kan läsa lösenordet.

De slumpgenererade lösenorden kan bestå av fyra olika sorters tecken.

Siffror 0123456789
Små bokstäver abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Stora bokstäver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Specialtecken !"#%&/()=?+*'<>;,:._-

Om det inte finns några tekniska begränsningar för vilka tecken som kan ingå i ett lösenord rekommenderas det att alla fyra sorters tecken används för att lösenordet ska vara så säkert som möjligt.

Lösenorden genereras helt slumpmässigt men verktyget försöker alltid ha med lika många tecken från varje kategori i varje lösenord. Om lösenordslängden inte är jämnt delbart med antalet förkryssade teckenkategorier kommer dock vissa typer av tecken förekomma en extra gång.

Lösenord som bara består av siffror brukar kallas för koder. Ett exempel är bankomatkoder som vanligtvis består av fyra siffror. Ett annat exempel är kombinationslås som är vanligt på bland annat hänglås, cykellås och resväskor.

Hemsidor och andra datatjänster använder ofta lösenord för att kontrollera identiteten hos en användare. För att undvika att obehöriga personer får tillgång till tjänsten i en annan persons namn krävs det att lösenordet hålls hemligt och inte är allt för lätt att gissa sig till. Ofta finns det ett minimikrav för lösenordets längd och ibland även för vilka typer av tecken som måste ingå i lösenordet, däremot saknas ofta en övre gräns. Ett lösenord är ofta tillåtet att vara i princip hur långt som helst, och bestå av vilka tecken som helst.

Det här verktyget använder sig bara av de specialtecken som enkelt kan skrivas på ett svenskt tangentbord med hjälp av skifttangenten. För att öka säkerheten på dina lösenord kan du byta ut några tecken mot mer ovanliga tecken, men tänk på att du kanske inte alltid kommer använda lösenordet från samma dator. Hur man skriver vissa tecken kan bero på vilket operativsystem eller typ av tangentbord som används.

Slumpmässiga lösenord är ofta relativt säkra (om de inte är för korta) men samtidigt svåra att komma ihåg. Det kan därför vara frestande att använda samma lösenord på flera ställen men det bör undvikas ur säkerhetssynpunkt. Servrar kan bli hackade, någon kan avlyssna nätverkstrafiken, och i vissa fall är de som står bakom hemsidan inte att lita på. Speciellt viktigt är det att aldrig återanvända lösenordet till sitt e-postkonto.