Kvadrat

Ange kvadratens sida, diagonal, omkrets eller area för att beräkna övriga värden.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

En kvadrat består av fyra sidor som alla är lika långa och där alla vinklar är lika stora (90°). En kvadrat är ett specialfall av rektangel.

I dagligt svenskt tal används ofta ordet fyrkant för att beskriva något som har en, ibland ungefärlig, kvadratisk form. Benämningen är inte helt exakt och bör därför inte användas i matematiska sammanhang. Ordet kvadrat kommer från latinets quadratum eller quadratus. Det engelska ordet är square.

Diagonalen, omkretsen och arean kan alla beräknas genom att enbart veta sidans längd. Det innebär att det räcker att fylla i ett av dessa värden för att verktyget ska kunna beräkna alla de övriga.

Diagonal = √ 2 ×sida
Omkrets = 4×sida
Area = sida2
Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel