Kasta om ordningen i en lista

Separera listan med hjälp av komma, semikolon eller radbrytning.
Visa:

Använd det här verktyget för att kasta om en lista i slumpmässig ordning.

Att kasta om ordningen kallas ibland för att blanda. Detta ord är speciellt vanligt när det gäller kortspel (t.ex. i uttrycket "blanda kortleken"). Det motsvarande ordet på engelska är shuffle.

Här följer en lista med möjliga användningsområden för det här verktyget.

Liknande verktyg

Gör slumpmässiga val från en lista.
Lottdragning kan användas för att få en slumpmässig ordning.