Kasta om bokstäver i ord

Om du inte har levt under en sten de sista decennierna är det stor chans att du har hört talas om att det enda som är viktigt för att kunna läsa en text är att första och sista bokstaven i varje ord är på rätt plats.

Eilngt en uneörnskding på ett engskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig bksotrnävea i ett ord står i, det enda som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

Citatet ovan är ett exempel på en text som har cirkulerat på bloggar, sociala medier, och liknande. För de flesta personer är texten relativt lättläst trots att bokstäverna står till synes huller om buller. Detta kan verka väldigt uppseendeväckande men är det verkligen sant?

Lägg märke till att begränsningen att låta första och sista bokstaven i varje ord stå kvar på sin ursprungliga position innebär att alla ord som är en, två eller tre bokstäver långa förblir oförändrade. Ord med fyra bokstäver förändras inte heller mycket eftersom bara de två mittersta bokstäverna kan byta plats.

En närmare undersökning av texten avslöjar att ungefär hälften av alla ord är oförändrade, och 65 % av alla bokstäver står på rätt plats. Det finns även anledning att misstänka att omkastningen av bokstäver inte har gjorts helt slumpmässigt utan kan ha valts ut för att göra texten lätt att läsa. Du kan med hjälp av verktyget på den här sidan själv jämföra mot en slumpmässig omkastning av texten.

Påståendet innehåller en gnutta sanning, men det är mycket mer än bara de första och sista bokstäverna i ordet som avgör om det går att läsa utan problem. Många ord är så korta att de inte förändras alls (eller bara lite) och som de flesta av oss vet är korta rättstavade ord lätta att läsa. Ord med ett fåtal omkastade bokstäver går ofta att läsa utan problem men försämrar normalt ändå läshastigheten.

Längre ord är däremot svårare att läsa, och riktigt långa sammansatta ord kan ta lång tid att klura ut. Ta till exempel det omkastade ordet "fkoolbnriöfkg". Det är inte helt lätt att se att det rättstavade ordet ska vara "folkbokföring". Om ordet ingår i en mening blir det ofta lättare eftersom de föregående orden ger information om vilken typ av ord man kan förvänta sig.

Verktyget bör användas mest som en kul grej. Undvik långa ord om du vill att någon ska kunna läsa texten. Om du däremot vill skapa kluriga texter som tar lång tid att förstå sig på bör du välja att kasta om alla bokstäver, d.v.s. även första och sista bokstaven.