Omvandla enheter för hastighet

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Hastighet och fart är fysikaliska storheter som beskriver hur fort någonting rör sig. Inom fysiken talar hastighet även om i vilken riktning rörelsen sker, men i vardagligt tal är hastighet och fart ofta synonymer.

Meter per sekund

SI-enheten för hastighet är meter per sekund och betecknas m/s. Förutom i vetenskapliga sammanhang används meter per sekund bland annat för att mäta vindhastighet och kallas då ofta för sekundmeter.

1 m/s = 3,6 km/h ≈ 2,24 mph ≈ 1,94 kn

Kilometer per timme

I Sverige (och i många andra länder) används kilometer per timme (km/h) inom bland annat fordonstrafiken och är därför den hastighetsenhet som de flesta personer kommer i kontakt med dagligen och har lättast att relatera till.

1 km/h ≈ 0,28 m/s ≈ 0,62 mph ≈ 0,54 kn

Miles per hour

Miles per hour kan översättas som engelska mil per timme och används främst i vissa engelsktalande länder där längdenheten mile är mer vanligt förekommande än kilometer. Miles per hour förkortas ofta mph men mi/h är också en relativt vanlig beteckning.

1 mph ≈ 0,45 m/s ≈ 1,61 km/h ≈ 0,87 kn

Knop

Knop är distansminuter per timme och används för hastigheter inom sjö- och luftfart.

1 kn = 1,852 km/h ≈ 0,51 m/s ≈ 1,15 mph
Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym