Förkorta bråk

Mata in täljare och nämnare för det bråk du vill förkorta.
OBS! Täljaren och nämnaren kan innehålla flera termer separerade med mellanslag.

Verktyget förkortar bråk så långt som möjligt.

Att förkorta ett bråk innebär att bråket skrivs om, med lägre tal i täljaren och nämnaren, på ett sådant sätt att kvoten fortfarande är den samma. Detta kan göras genom att dela både täljare och nämnare med samma tal.

Vanligtvis när man arbetar med bråk vill man att täljare och nämnare ska vara heltal. Det innebär att man inte kan dela med vilket tal som helst. För att ett bråk ska fortsätta ha heltal i täljaren och nämnaren efter att ha förkortats krävs det att talet som man delar med är en gemensamma delare för talen i täljaren och nämnaren, d.v.s. ett heltal som både täljare och nämnare är delbara med. Verktyget på den här sidan förkortar bråket så mycket det går genom att dela med den största gemensamma delaren.

Verktyget kan hantera bråk där täljare och nämnare består av flera termer. Bråket förkortas då genom att dela varje term med den största gemensamma delaren för alla termer. Summan av termerna räknas alltså inte ihop och tanken med detta är att det ska kunna användas för att förkorta bråk som innehåller variabler där det är omöjligt att slå ihop termerna.

Ett exempel på bråk som innehåller flera termer är följande andragradspolynom med 10 i nämnaren:

2x2 − 6x + 8
10

Det här bråket kan förkortas med hjälp av verktyget genom att bara ta med konstanterna. Täljaren matas då in som "2 - 6 + 8" vilket ger följande bråk.

2 − 6 + 8
10
 = 
1 − 3 + 4
5

Sedan är det bara att lägga till det som togs bort från varje term för att få fram vad det ursprungliga bråket kan förkortas till.

x2 − 3x + 4
5

Andra verktyg som hanterar bråk

Skriv decimaltal som bråk, exakt eller som en approximation med begränsad storlek på nämnaren.
Utför beräkningar med två bråktal och se hur hela uträkningen går till i detalj.
Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk.