Omvandla foot och inch
cm

Verktyget gör det lätt att omvandla mellan centimeter och de engelska längdenheterna foot och inch.

En foot är 30,48 cm och motsvarar 12 inch. En inch är 2,54 cm. På svenska översätts ofta foot och inch till fot och tum men för att undvika förväxling med äldre svenska enheter med samma namn har vi valt att använda de engelska benämningarna istället.

Foot och inch används ofta tillsammans för att ange t.ex. hur lång en person är. Foot förkortas då ofta med ′ (primtecken) och inch med ″ (dubbelprimtecken). Till exempel kan 5 foot och 11 inch skrivas som 5′ 11″.

Vanligtvis skrivs foot och inch som två heltal. Verktyget kan därför vara tvunget att avrunda resultatet när man omvandlar från foot och inch. Det är dock möjligt att ange foot och inch som decimaltal när man omvandlar till centimeter. Centimetrarna visas med som mest två decimaler vilket är tillräckligt för att alltid ge ett exakt resultat så länge foot och inch är heltal. Mer exakta omvandlingar kan göras med hjälp av verktyget för längdenheter.

1 foot = 12 inch = 30,48 cm
1 inch = 2,54 cm

Liknande verktyg

Omvandla mellan många olika längdenheter med stor precision.