Dra lott

Mata in texten för varje lott på en egen rad. Numrerade lotter anges som två tal med bindestreck mellan.
OBS! Du kan ange antalet kopior av en lott, inom parentes, sist på raden.

En lottdragning går normalt till så att ett antal lotter läggs i en behållare (t.ex. en skål). Lotterna blandas sedan och dras en efter en ur behållaren i slumpmässig ordning. Vem som drar lotterna och hur många lotter som dras beror på vad syften med lottdragningen är.

En lott är vanligtvis en bit papper med någonting skrivet på. Ibland används även andra föremål som till exempel bollar. Det viktiga att lotterna går lätt att blanda och att det inte är möjligt skilja på lotterna när de plockas ur behållaren.

Det är vanligt att skolklasser och ideella föreningar anordnar lotterier för att samla in pengar. Den som vill kan då köpa lotter och på så vis få chansen att vinna olika priser. Lotterna är vanligtvis numrerade. Vilka nummer som ger vinst kan bestämmas på förhand men det är då viktigt att deltagarna drar lotterna slumpmässigt utan att veta vilket nummer de får. Om vinstnumren bestäms med hjälp av lottdragning efter att alla lotter har blivit sålda gör det däremot inget om deltagarna själva får bestämma vilket nummer de vill ha.

För att simulera ett lotteri med numrerade lotter kan du ange det lägsta och högsta numret på samma rad med ett bindestreck mellan. Till exempel ger 1-100 alla lotter från ett till hundra. Om du inte är intresserad av nummer utan bara vill veta om det är vinst eller inte kan du istället ange de olika lotterna på en egen rad med antalet inom parentes sist på raden. Vinst (5), nit (20) ger exempelvis fem vinstlotter och tjugo nitlotter.

Lottdragning kan även användas för att tilldela ett antal föremål eller sysslor bland lika många personer. Antingen kan man låta varje person skriva sitt namn på en lapp och sedan dra en lott för varje sak i tur och ordning för att bestämma vem som ska få vad, eller så skriver man istället upp sakerna som ska tilldelas på lappar och låter varje person dra varsin lott. Det kan till exempel användas i jultider för att dela ut städuppgifter bland familjemedlemmarna eller för att lotta ut julklappar i s.k. julklappslotterier.

Liknande verktyg

Istället för att använda två lotter kan man lika väl låta krona eller klave avgöra saken.
Slå en eller flera tärningar samtidigt. Du väljer själv hur många sidor tärningarna ska ha.