Datavetenskapliga verktyg

Här hittar du verktyg som har att göra med binär informationshantering, programspråk och annat datorrelaterat.

Beräkna resultatet av de bitvisa operationerna AND, OR och XOR.
Skapa slumpmässiga lösenord.
Omvandla bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte och terabyte.
Konvertera tal till och från det hexadecimala, decimala, oktala och binära talsystemet.
Beräkna vad ett n-bitars tal motsvarar med och utan tecken enligt reglerna för tvåkomplementsform.
Visa sanningstabellen för ett eller flera booleska uttryck samtidigt.
Utför logiska eller aritmetiska skift, och rotationer med eller utan carry.
Ta reda på Unicode-numret för olika tecken eller se hur de kodas med olika teckenkodningar.