Beräkna radie, omkrets och area av en cirkel

Ange cirkelns radie, diameter, omkrets eller area för att beräkna övriga värden.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

En cirkel är en geometrisk figur där avståndet från mittpunkten till ytterkanten är lika långt överallt. Detta avstånd brukar kallas för cirkelns radie. Det engelska ordet för cirkel är circle. Ordet kommer ursprungligen från det latinska ordet circulus som betyder ring.

Avståndet mellan två punkter på cirkelns ytterkant är som störst om den räta linjen mellan dem går genom cirkelns mittpunkt. Detta kallas då för cirkelns diameter och är dubbelt så lång som radien.

Den kanske mest kända av alla matematiska konstanter π (pi) har en mycket nära relation till cirklar. Pi definieras nämligen som förhållandet mellan cirkelns omkrets och diameter. Förhållandet är samma för alla cirklar, oavsett storlek.

π =
omkrets
diameter
≈ 3,1415926536

Pi kan bland annat användas för att beräkna omkrets och area av en cirkel.

Omkrets = 2×π×radie
Area = π×radie^2

Eftersom diametern, omkretsen och arean enbart beror på cirkelns radie så räcker det att veta en utav dessa egenskaper för att kunna beräkna värdet på de övriga. Du kan göra beräkningen själv med hjälp av lite algebra, eller så låter du verktyget på den här sidan göra jobbet.

Geometriska figurer: Cirkel, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel, Triangel