Räkna med bråk

Verktyget utför beräkningar mellan två bråk. Svaret ges som ett nytt bråk, förkortat så långt som möjligt. Om man kryssar för "visa uträkningen" får man se hur beräkningen kan utföras för hand.

Addition och subtraktion av bråk

För att kunna skriva två bråk som adderas eller subtraheras på gemensamt bråkstreck måste det vara samma nämnare i båda bråken. Om bråken har olika nämnare kan man förlänga eller förkorta bråken så att de får samma nämnare.

Man kan alltid förlänga bråken så att de får samma nämnare men att förkorta fungerar bara ibland. Om man inte kan, vill eller orkar beräkna den minsta gemensamma nämnaren kan man alltid förlänga varje bråk med nämnaren i det andra bråket. Detta sätt fungerar alltid men nackdelen är att täljare och nämnare ibland skrivs som onödigt stora tal.

 a 
 b 
 + 
 c 
 d 
 = 
 a · d 
 b · d 
 + 
 b · c 
 b · d 

När båda bråken har samma nämnare kan de skrivas på gemensamt bråkstreck och sedan är det bara att utföra additionen eller subtraktionen av termerna i täljaren.

 a 
 c 
 + 
 b 
 c 
 = 
 a + b 
 c 

Multiplikation och division av bråk

Division med bråk kan skrivas om som en multiplikation med inversen. Med andra ord kan divisionstecknet bytas ut mot ett multiplikationstecken om man samtidigt byter plats på täljare och nämnare i det bråk som tidigare var i nämnaren.

 a 
 b 

 c 
 d 
 = 
 a 
 b 
 · 
 d 
 c 

En multiplikation mellan två bråk är lätt att beräkna. Bråken kan direkt skrivas med gemensamt bråkstreck så att täljarna och nämnarna multipliceras ihop var för sig.

 a 
 b 
 · 
 c 
 d 
 = 
 a · c 
 b · d 

Andra verktyg som hanterar bråk

Skriv decimaltal som bråk, exakt eller som en approximation med begränsad storlek på nämnaren.
Förkorta bråktal så att nämnaren blir så liten som möjligt.
Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk.