Omvandla decimaltal till bråkformDet här verktyget gör det enkelt att omvandla decimaltal till bråkform, antingen exakt eller som en approximation med begränsad storlek på nämnaren.

Ett bråk är ett uttryck som beskriver en division mellan två tal. Talet som står över bråkstrecket kallas för täljare och det som står under kallas för nämnare. Att ett tal är skrivet i bråkform innebär att talet är skrivet som ett bråktal där både täljare och nämnare är heltal.

För att använda verktyget matar du först in decimaltalet som du vill ha omvandlat till bråkform. När du trycker på omvandla kommer verktyget att gå igenom alla heltalsnämnare från 1 och uppåt. För varje nämnare beräknas vilken heltalstäljare som ger bråket en kvot så nära decimaltalet som möjligt.

Det bästa bråket, d.v.s. det bråk som har en kvot som avviker minst från decimaltalet, visas och uppdateras kontinuerligt allt eftersom bättre bråk hittas. Proceduren stoppar så fort som ett exakt bråk, med avvikelse 0, hittas.

Det är möjligt att begränsa hur stor nämnaren ska tillåtas vara. Det kan vara användbart bland annat när decimaltalet som har angetts är en avrundning. Till exempel om talet 0,6666… (där sexorna fortsätter i all oändlighet) har avrundats till 0,667, då skulle verktyget komma fram till bråket 667 / 1000. Genom att begränsa nämnaren till att inte få vara större än 100 hittas däremot det korrekta bråket 2 / 3.

Att begränsa nämnarens storlek kan även vara användbart för att approximera tal som inte kan skrivas exakt i bråkform. Ett exempel på ett sådant tal är π. Naturligtvis får man ett mer exakt bråk om nämnaren får vara hur stor som helst men av praktiska skäl är man ofta intresserad av bråk av begränsad storlek. Notera att man kan använda matematiska uttryck så allt man behöver göra för att approximera π är att skriva in ordet "pi" i fältet för decimaltal. En vanlig approximation på pi är 22 / 7.

Andra verktyg som hanterar bråk

Förkorta bråktal så att nämnaren blir så liten som möjligt.
Utför beräkningar med två bråktal och se hur hela uträkningen går till i detalj.
Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk.