Beräkna avståndet till blixten

Ange tiden det tog från det att du såg blixten till det att du hör det första mullret.
sekunder Mät tiden - Tryck när du ser blixten

Beräkna blixtavståndet

För att ta reda på hur långt bort en blixt är kan man mäta tiden det tar för ljudvågorna att nå örat. Tiden multipliceras sedan med ljudets hastighet för att få fram avståndet till blixten.

Tidtagningen bör påbörjas så fort man ser ljuset från blixten. En blixt kan vara flera kilometer lång och ljudet kan studsa i omgivningen vilket medför att mullret ibland blir väldigt utdraget. För att beräkna avståndet till den närmsta delen av blixten så noga som möjligt bör tidtagningen stoppas så fort som mullret startar.

Det tar ungefär 3 sekunder för ljudet att färdas 1 kilometer. Om man inte har tillgång till några tekniska hjälpmedel kan avståndet, mätt i kilometer, uppskattas på ett ungefär genom att räkna antalet sekunder och dela det med tre.

Faktorer som påverkar ljudhastigheten

Ljudets hastighet i luft kan variera beroende på temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Verktyget är förinställt på 20 °C, 80 % relativ luftfuktighet samt ett lufttryck på 101 kPa. Normalt är detta inget som man behöver bry sig om eftersom det påverkar relativt lite, men om man är intresserad av att beräkna avståndet till blixten lite mer exakt kan man göra det genom att kryssa i rutan Avancerat.

Under normala förhållanden är temperaturen det som påverkar mest. En temperaturskillnad på 20 °C motsvarar ungefär 3-4 % skillnad i ljudhastighet. Luftfuktighet och lufttryck har mycket liten påverkan.

Felkällor

Den största felkällan är ofta tidmätningen. Även om man har en utmärkt klocka att ta tiden med gäller det också att vara beredd att trycka igång den direkt när blixten syns, något som kan vara svårt om det dröjer flera minuter mellan blixtarna. Om man har möjlighet kan det underlätta att filma blixten och sedan mäta tiden i efterhand.

Att mäta upp luftens temperatur, fuktighet och tryck kan också vara problematiskt, även med bra mätutrustning, på grund av variationer i luften som befinner sig mellan dig och blixten. Därför handlar det mer om att uppskatta ett genomsnittligt värde så bra som möjligt.