Omvandla bit, byte, KB, MB, GB och TB

Ange bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte eller terabyte.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Den här sidan använder den traditionella definitionen där en kilobyte är 1024 byte, en megabyte är 1024 kilobyte, o.s.v. Om du vill omvandla prefixen enligt hur de definieras av det internationella måttenhetssystemet (SI), där varje steg är värt 1000 istället för 1024, kan du använda SI-omvandlaren istället.

Bit är den minsta enheten för informationsmängd. Ordet kommer ursprungligen från engelskans binary digit, som betyder binär siffra, d.v.s. en siffra med bara två möjliga värden 0 och 1.

En dator kan normalt inte arbeta med mindre information åt gången än vad som ryms i en byte. Historiskt sett har antalet bitar i en byte kunnat variera mellan olika datortyper, men numera är en byte så gott som alltid synonymt med 8 bitar vilket även är fallet på den här sidan.

Det är inte alltid självklart vad som menas med kilobyte, megabyte, gigabyte och terabyte. Enligt SI-systemet betyder kilo 1000 och därför kan man tycka att kilobyte borde betyda 1000 byte. Inom datorvärlden har man traditionellt använt en annan definition där en kilobyte är 1024 byte. Detta har att göra med att tal som är tvåpotenser (2 upphöjt till något) är enklare för en dator att hantera, 1024 är nämligen lika med 2 upphöjt till 10. För att undvika missförstånd kallas enheterna ibland för kibibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB) och tebibyte (TiB).