Omvandla areaenheter

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Areaenheter används för att beskriva storleken på en yta.

SI-enheter

Den internationella standardenheten för area är kvadratmeter (m²) och motsvarar ytan på en kvadrat där sidorna är en meter långa. Förhållandet mellan övriga längd- och areaenheter följer samma mönster. Till exempel är arean av en kvadrat där sidornas längd är en centimeter (1 cm) lika med en kvadratcentimeter (1 cm²).

När man omvandlar mellan olika areaenheter gäller det att vara uppmärksam på att prefixet hör ihop med längdenheten och inte areaenheten. 1 km² betyder alltså inte 1000 m², som man kanske skulle kunna tro, utan istället 1000 m × 1000 m. Notera att om betydelsen av 1 km² hade varit tusen meter skulle man troligtvis ha kallat enheten för kilokvadratmeter istället för kvadratkilometer.

Ar och hektar

Hektar är en äldre areaenhet vars främsta användning är att mäta stora landområden. Den som äger skog, åker eller annan typ av större markområde använder ofta hektar för att ange ytans storlek. Hektar är ofta en praktisk enhet att använda eftersom den ligger mellan SI-enheterna kvadratmeter och kvadratkilometer. En hektar är 10 000 m² eller 0,01 km² och motsvarar arean av en kvadrat där sidorna är 100 meter.

Namnet hektar kommer ursprungligen från en sammanskrivning av prefixet hekto (som betyder 100) och ar (som är en areaenhet motsvarande 100 m²). En hektar är alltså det samma som 100 ar.

Engelska enheter

Det är även möjligt att omvandla de engelska areaenheterna square mile (≈ 2,59 km²), square yard (≈ 0,84 m²), square foot (≈ 9,29 dm²) och square inch (≈ 6,45 cm²) med hjälp av verktyget högst upp på den här sidan.

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym